Machine onderhoud

Tot de algemene taken van de Afdeling Onderdelen behoren het verstrekken van informatie en het uitbrengen van adviezen.

Informatie en het daarmee verband houdende advies kan zowel mondeling als schriftelijk door de klant worden opgevraagd of aan de klant worden verstrekt en kan betrekking hebben op:

  • het doen uitvoeren van specifieke opdrachten;
  • het doen uitvoeren van specifieke velddiensten;
  • transport van en naar een specifieke locatie;
  • het doen uitvoeren van specifieke testen en/of inspecties met daaraan gekoppelde diagnoses;
  • het uitbrengen van al dan niet gedetailleerde offertes;
  • levertijden (benodigde tijd voor reparatie);
  • garantie op verrichte reparatie werkzaamheden;
  • verkoopvoorwaarden;
  • de mogelijke financieringsmodellen.